คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[ข่าวประชาสัมพันธ์] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสาามรถพิเศษด้านศิลปะการแสดง

วันที่เขียน : 21 ตุลาคม 2559 11:13:12 เปิดอ่าน : 533 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความรู้ความสาามรถพิเศษด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล และนาฏพื้นบ้าน
เข้าศึษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 20 คน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


สมัครได้ที่
http://www.admission.up.ac.th/main4/Default.aspx