คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] หลักเกณฑ์การอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2559

วันที่เขียน : 16 กันยายน 2559 11:40:23 เปิดอ่าน : 249 ครั้ง

หลักเกณฑ์การอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 2559