คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี (แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี) ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่เขียน : 15 กันยายน 2559 11:02:59 เปิดอ่าน : 311 ครั้ง

ประกาศรับข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี (แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี) ประจำปีงบประมาณ 2560