คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[ข่าววิจัย/บริการวิชาการ] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากรายได้ระดับคณะ ปีงบประมาณ 2559

วันที่เขียน : 15 กันยายน 2559 10:57:18 เปิดอ่าน : 268 ครั้ง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากรายได้ระดับคณะ ปีงบประมาณ 2559