คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

วันที่เขียน : 1 กันยายน 2559 11:59:55 เปิดอ่าน : 448 ครั้ง

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559