คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา

วันที่เขียน : 19 พฤษภาคม 2559 10:53:27 เปิดอ่าน : 736 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา รายละเอียด.....