คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศ รับสมัครงาน จากบริษัท กานต์นิธิ จำกัด

วันที่เขียน : 18 พฤษภาคม 2558 15:44:07 เปิดอ่าน : 400 ครั้ง

              การรับสมัครงานของบริษัท กานต์นิธิ จำกัด ขณะนี้้ บริษัทฯ  อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ และเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
จึงมีความต้องการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปฯ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้