คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ] คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ สาขาสถาปัตย์ฯ

วันที่เขียน : 28 เมษายน 2558 10:16:35 เปิดอ่าน : 404 ครั้ง

002(58) - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ สาขาสถาปัตย์ฯ