คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ] คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

วันที่เขียน : 27 เมษายน 2558 14:05:13 เปิดอ่าน : 402 ครั้ง

001(58) - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ