คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1.การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น รูปแบบใหม่

2.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าใหม่บ้านไตรแก้ว

3.การออกแบบกระเป๋าสำหรับการเดินป่า

4.การออกแบบชุดของเล่นก่อนนอนสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี

5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สปาบำรุงผิวจากกากกาแฟ

6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผงหมูยองโรยข้าวปรุงรส

7.การออกแบบเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายผ้าทอไทลื้อ

8.การออกแบบเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกเอสเตอร์ (Aster)

9.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแก้วสี่รส จ.พิจิตร

10.การออกแบบชุดบุคลากรชายมหาวิทยาลัยพะเยา

11.การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริก "ชาวเหนือ"

12.การออกแบบเก้าอี๊สำหรับนวดเท้าใน รีสอร์ท สปา

13.การออกแบบร้านค้าขนาดเล็กสำหรับจำหน่ายขนมฝักบัวโบราณ

14.การออกแบบเก้าอี๊ไม้ไผ่สำหรับพักผ่อน 

15.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยกวนเคลือบโกแลต