คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1.การออกแบบผลิตภัณฑ์กระถางดอกไม้ดอกคาใต้

2.การออกแบบและพัฒนาเสื้อชูชีพที่ได้แรงบันดาลใจจากต้นกล้วย

3.การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องเงินจากลวดลายผ้าซิ่นศรีสัชนาลัย

4.การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นอนเพื่อการพักผ่อน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

5.การออกแบบวัสดุจากธรรมชาติเพื่อเป็นของเล่นสาหรับเด็ก 6-7 ปี

6.การออกแบบหนังสือการ์ตูนภาพประกอบ เรื่อง ทางกลับบ้าน

7.การออกแบบสร้างสรรค์แอพพิเคชั่นเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสำหรับ

8.การออกแบบม่านตกแต่งแรงบันดาลใจจากเถาวัลย์

9.การออกแบบกรงเลี้ยงลูกโคขังเดี่ยวแบบยกพื้น

10.การออกแบบลวดลายจากแรงบันดาลใจจากเทคนิคการทอผ้าของชาวไทลื้อนำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี

11.การออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพประกอบและหนังสือนิทานพื้นบ้านเรื่องกบกินเดือน

12.การออกแบบแฟชั่นสุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากรูปทรงและลวดลายเขียนสีของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

13.การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการพักผ่อนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพวงมโหตร

14.ออกแบบผลิตภัณฑ์ซับเสียงจากวัสดุเปลือกข้าว

15.การออกแลลผลิตภัณฑ์กระเบื้องดินเผาสำหรับตกแต่งผนัง

16.การออกแบบพัฒนาถังบรรจุกุ้งเพื่อการขนส่ง

17.หม้อข้าวหม้อแกงลิง แรงบันดาลใจสู่เครื่องปั้นดินเผา

18.การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งผนังจากความงามสุดท้ายของรูปทรงใบไม้แห้ง

19.การออกแบบและพัฒนารถเข็นขายอาหาร

20.ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการพักผ่อนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครือเขาคำ

21.การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

22.การออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียนกวดวิชาน้ำทอง จังหวัดแพร่

23.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเทคนิคการทำเครื่องเขิน

24.การออกแบบชุดกาน้ำชาที่ได้แรงบันดาลใจจากกระบองเพชร